0

มีผู้ชม 9 ครั้ง
SURPRISE BANA HILLS 3D2N ll VZ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿9,999.00 THB
SURPRISE BANA HILLS 3D2N ll VZ

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


 
 
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
24 – 26 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999
28 – 30 พฤศจิกายน 2561 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999
01 – 03 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999
05 – 07 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
08 – 10 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
12 – 14 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999
15 – 17 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999
19 - 21ธันวาคม 2561 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999
22 – 24 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999
26 – 28 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999
28 – 30 ธันวาคม 2561 15,999 15,999 15,999 4,000 10,999
09 – 11 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
12 – 14 มกราคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999
16 – 18 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
19 – 21 มกราคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999
23 – 25 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
26 – 28 มกราคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999
30 ม.ค. – 1 ก.พ. 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999
13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999
27 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999
02 – 04 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999
06 – 08 มีนาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999
09 – 11 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999
13 – 15 มีนาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999
16 – 18 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999
20 – 22 มีนาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999
23 – 25 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999
27 – 29 มีนาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999
 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-21
จำนวนครั้งที่ชม : 613,201 ครั้ง
Online : 31 คน
จำนวนสินค้า : 581 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า