0

มีผู้ชม 21 ครั้ง
SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน ll TG
รหัสสินค้า : สิงหาคม – พฤศจิกายน 2562
ราคา ฿61,900.00 THB
SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน ll TG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
 [มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
 1 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง7ปี
[ไม่มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
7-14  ส.ค. 62 64,900 64,900 64,900 64,900 38,900 9,500
2-9 ก.ย. 62 64,900 64,900 64,900 64,900 38,900 9,500
27 ก.ย. – 4 ต.ค. 62 64,900 64,900 64,900 64,900 38,900 9,500
7-14 ต.ค. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 39,900 9,500
14-21 ต.ค. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 39,900 9,500
8-15  พ.ย. 62 61,900 61,900 61,900 61,900 36,900 8,900
22 -29 พ.ย. 62 61,900 61,900 61,900 61,900 36,900 8,900**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-05-22
จำนวนครั้งที่ชม : 706,025 ครั้ง
Online : 37 คน
จำนวนสินค้า : 478 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า