0

มีผู้ชม 21 ครั้ง
THE HOLY MYANMAR 3 วัน คืน ll 8M
รหัสสินค้า : ขณะนี้- มีนาคม 2562
ราคา ฿9,888.00 THB
THE HOLY MYANMAR 3 วัน คืน ll 8M 

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
23 – 25 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
08 – 10 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
14 – 16 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
21 – 23 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
28 – 30 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
29 – 31 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,599
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,599
04 – 06 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
11 – 13 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
18 – 20 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
25 – 27 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
08 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
01 – 03 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
08 – 10 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
15 – 17 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
22 – 24 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
29 – 31 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-02-19
จำนวนครั้งที่ชม : 631,118 ครั้ง
Online : 90 คน
จำนวนสินค้า : 676 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า