0

มีผู้ชม 10 ครั้ง
WHISPER LOVE BANA HILLS  4 วัน 3 คืน ll PG
รหัสสินค้า : พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562
ราคา ฿12,999.00 THB
WHISPER LOVE BANA HILLS  4 วัน 3 คืน ll PG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
08 – 11 มีนาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999
10 – 13 มีนาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999
13 – 16 มีนาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999
16 – 19 มีนาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
17 – 20 มีนาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
20 – 23 มีนาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
22 – 25 มีนาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
27 – 30 มีนาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
01 – 04 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
02 – 05 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
03 – 06 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
06 – 09 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,500 14,999
07 – 10 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,500 14,999
08 – 11 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
09 – 12 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
10 – 13 เมษายน 2562 15,999 15,999 15,999 4,500 13,999
15 – 18 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,500 14,999
16 – 19 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
17 – 20 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
18 – 21 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
19 – 22 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
20 – 23 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
21 – 24 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
22 – 25 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
23 – 25 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
24 – 27 เมษายน 2562 15,999 15,999 15,999 4,500 13,999
27 – 30 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
02 – 05 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
04 – 07 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
08 – 11 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999
09 – 12 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999
10 – 13 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
11 – 14 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
15 – 18 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
16 – 19 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
18 – 21 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
19 – 22 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
22 – 25 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999
25 – 28 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999
01 – 04 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
06 – 09 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
08 – 11 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
12 – 15 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 12,999
13 – 16 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999
15 – 18 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
19 – 22 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999
20 – 23 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
22 – 25 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
26 – 29 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
27 – 30 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
 
 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-04-20
จำนวนครั้งที่ชม : 678,839 ครั้ง
Online : 58 คน
จำนวนสินค้า : 629 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า